Autoriõigus

Kõik Nissaniga seotud nimed, logod, mudelite nimed, tunnus nimed, sloganid ja kaubamärgid kuuluvad ja on litsenseeritud Nissan Motor Comapnay-le. Kõik õigused on registreeritud.

Antud koduleheküljel olevaid materjale ei tohi kasutada ilma Nissan Nordic Europe OY kirjaliku loata.

Kõik illustatsioonid, pildid, varustustasemete ja tehniliste andmete info põhineb Nissani viimasel tooteinfol. Nissan jätab endale õiguse muuta koduleheküljel autosid, nende kopmlektatsioone, värve, hindasid ja tehnilisi andmeid ilma sellest eraldi etteteatamata.

Kindla mudeli ja varustuskombinatsiooni kättesaadavus ja tarneaeg võivad muutuda. Põhjalikuma informatsiooni saamiseks pöörduge Nissani volitatud edasimüüja poole.