Tagasi

Eurostauto on tunnustatud automüüja

Täna anti Eurostautole Autode Müügi- ja Teenindusettevõtete Liidu (AMTEL) poolt üle tunnustatud automüüja kvaliteedimärk.

 

Tunnustatud automüüja kvaliteedimärgi olemasolu võimaldab teha klientidel ohutuid eelvalikuid, ostes auto teadmisega, et müüja on maksnud ära maksud, ei peta teadlikult autot müües ning võimalike probleemide esilekerkimisel leiab lahenduse ka nendele. 100%-list garantiid kasutatud autode müügis ei esine. Usaldusväärne müüja ja kliendi poolt tehtav auto põhjalik kontroll annavad kokku kliendile väga kõrge kindluse auto rahulikuks ja muredevabaks kasutamiseks pika aja jooksul.Tunnustatud automüügiettevõtete nimekiri on avaldatud AMTELi kodulehel.

Tunnustatud automüüja kvaliteedimärki omavad ettevõtted on AMTEL-i poolt kontrollitud ning vastavad kvaliteedimärgi saamiseks esitatavatele kriteeriumitele ja kvaliteedinõuetele:

 • ettevõte on kantud Eesti Äriregistrisse
 • ettevõtte suhtes ei ole alustatud pankrotimenetlust
 • ettevõte ei ole maksuvõlglane
 • ettevõte on tegutsenud vähemalt ühe täismajandusaasta ja esitanud aruanded tähtaegselt
 • ettevõtte töötajad on põhiliselt põhikohaga töötajad ning tööjõukulu ühe töötaja kohta on AMTELi poolt arvestatava sektori keskmise näitajaga samas suurusjärgus, arvestades piirkondlikke palgaerinevusi
 • ettevõte on nähtav erinevates turunduskanalites ja tegeleb sponsorlusega vastavalt võimalustele
 • ettevõte kasutab autode müügiks avalikke kanaleid
 • ettevõtte põhitegevusalaks on automüük, alltöövõtu osakaal ettevõtte põhitegevuses ei ole üle 50%
 • ettevõte müüb autosid, mitte vahendusteenust
 • ettevõte on käibemaksukohuslane ning reaalselt tasub käibemaksu
 • ettevõtte müügikohal on kindel tegevusaadress, müügikoht on korrektselt tähistatud
 • ettevõtte ärinimi, aadress jm rekvisiidid vastavad äriregistri kannetele, andmed on avalikud ning lihtsalt leitavad, ettevõte kasutab oma ärinime kõikides tehingutes
 • ettevõttel on olemas kõik äritegevuseks vajalikud registreeringud ja dokumendid
 • uute autode müüjal on olemas leping tootjafirma või maaletoojaga
 • enamiku (vähemalt 50%) müüdavatest kasutatud autodest moodustavad müüja poolt väljaostetud, mitte komisjonimüügi autod
 • erinevate petuskeemide vältimiseks väldib ettevõte Eesti eraisikutelt ja juriidilistelt isikutelt alla ühe aasta Eestis arvel olnud autode sisseostmist, võtmist komisjonimüüki ning hindamisaktide väljastamist (see ei kehti Eestisse uutena müüdud autode ja auto vahetusmüükidel)
 • ettevõte sõlmib ostu/ müügi lepinguid ja väljastab arveid enda nimel ning reeglina arveldab pankade kaudu, vormistab kõik finantskohustustega seotud kokkulepped kirjalikult ja tagab kokkuleppe sisu selguse ning üheselt mõistetavuse
 • ettevõte vastutav kauba eest vastavalt Eesti Vabariigi seadustele, põhjendatud kvaliteediprobleemide esinemisel leiab pooli rahuldava lahenduse (vajadusel sõiduki tagasiost)
 • ettevõte lähtub müügiprotsessis Tarbijakaitseameti Kasutatud autode müügi juhendi soovitusest müüjale.

Tunnustatud automüüja kvaliteedimärgist saab pikemalt lugeda SIIT.