Kliendikaardi üldtingimused

Eurostauto kliendikaardi üldtingimused

Eurostauto kliendikaart on Eurostauto OÜ omand.
Eurostauto kliendikaardi taotlemisel esitatud isikuandmed, samuti Sinu kliendikaardiga sooritatud ostude andmed on kaitstud ja neid töödeldakse vastavalt Isikuandmete kaitse seaduse nõuetele käesolevates tingimustes näidatud andmete kogumiseks, analüüsimiseks ja kokkuvõtete tegemiseks, pakkumiste tegemiseks, küsitluste korraldamiseks ja Eurostauto kliendikaardiga oste sooritanute vahel loosimiste läbiviimiseks. Andmete vastutav töötleja on Eurostauto OÜ, registrikood 11552317, Kadaka tee 72a, 12618 Tallinn.

1. Eurostauto kliendikaardi väljastamise tingimused

1.1. Eurostauto kliendikaardi (edaspidi ka kaart) saamiseks saab taotlusi esitada Eurostauto esindustes ning veebis aadressil www.eurostauto.ee.

1.2. Igal isikul saab korraga olla üks kehtiv Eurostauto kliendikaart.

1.3. Kaart väljastatakse eraisikule alates 18. eluaastast või juriidilisele isikule, kes täidab Eurostauto kliendikaardi taotluse kohustuslikud väljad. Kaardi taotleja kinnitab taotluses esitatud andmete õigsust.

1.4. Taotlus on õigus jätta rahuldamata, kui taotluse kohustuslikud väljad on täitmata või isikul on juba kehtiv Eurostauto kliendikaart.

1.5. Kaardi kättesaamiseks tuleb taotlejal tasuda Eurostauto esinduses kaardi maksumus ja esitada isikut tõendav dokument.

1.6. Taotluse rahuldamisel sisestatakse taotluses toodud andmed kaitstud andmebaasi ning väljastatakse Eurostauto kliendikaart taotlejale, keda edaspidi nimetatakse kaardi kasutajaks.

2. Eurostauto kliendikaardi kasutamise tingimused

2.1. Kaart on personaalne ning seda on keelatud anda kasutamiseks teisele isikule.

2.2. Kaart ei ole maksekaart.

2.3. Kaardi kasutaja peab Eurostauto esindustes soodustuse saamiseks esitama enne ostu sooritamist teenindajale personaalse kaardi. Tagantjärele ostusummat Eurostauto kliendikaardi arvestusse ei kanta.

2.4. Kaardi kasutaja isikusamasuse kontrollimiseks on teenindajal õigus paluda kaardi esitajalt isikut tõendava dokumendi esitamist. Kui ilmneb, et kaart on antud kasutamiseks teisele isikule, on teenindajal õigus kaart selle esitajalt ära võtta.

2.5. Eurostauto kliendikaart annab kaardi omanikule 5% soodustust kõigist Eurostautos pakutavatest normaalhinnaga teenustest ja varuosade hindadest. Kliendikaardi soodustus ei kehti kampaania- või muudele eripakkumistele. Kliendikaardi maksumus on 6,90€.

3. Muud tingimused

3.1. Eurostauto kliendikaardi kaotamisest või vargusest on kaardi kasutaja kohustatud teatama Eurostauto esindusse.

3.2. Eurostauto kliendikaardi kaotamisel või varguse korral tuleb Teil soetada uus kaart ning tasuda hinnakirjajärgne kaardi maksumus.

3.3. Eurostauto OÜ-l on õigus ühepoolselt muuta kliendikaardi tingimusi ja hinnakirja.

3.4. Kliendikaardi tingimuste kehtiv redaktsioon, samuti ka muu informatsioon seoses Eurostauto kliendikaardiga on nähtav internetiaadressil www.eurostauto.ee. Paberkandjal oleva teksti ja internetiaadressil näha oleva teksti erinevuste korral on alati kehtiv internetiaadressil nähtav tekst. Kui kaardi kasutaja ei soovi jätkata kaardi kasutamist muudetud tingimuste kohaselt, on tal õigus esitada avaldus kaardist loobumiseks ning tagastada kaart Eurostauto esindusse.

3.5. Eurostauto OÜ töötleb kliendikaardi andmeid kliendikontode haldamise eesmärgil ja vastavalt Eestis kehtivatele seadustele, kaardi kasutajatele suunatud toodete ja teenuste pakkumiseks, küsitluste või loosimiste läbiviimiseks vms. Kaardi kasutajatele edastatakse infot kampaaniapakkumiste, toodete, teenuste ja allahindluste ning muu kaardiga seotud info või küsitluste kohta taotluses esitatud telefoninumbrite vahendusel, e-maili aadressidele või Eestis asuvatele koduaadressidele.

3.6. Kaardi taotluse esitamisega on kaardi taotleja/kasutaja kinnitanud oma nõusolekut tema isikuandmete (sh tema poolt esitatud isikuandmete ja tema poolt Eurostauto kliendikaardiga sooritatavate ostude andmete) töötlemiseks Eurostauto OÜ poolt tingimustes toodud eesmärkidel.

3.7. Juhul, kui kaardi kasutaja soovib saada teavet pakkumiste ja kampaaniate kohta, avaldab ta taotluses vastava soovi, andes sellega oma nõusoleku pakkumiste saamiseks. Kaardi kasutajal on õigus keelata oma kontaktandmete kasutamist otseturundamiseks, teavitades sellest Eurostauto infoletti.

3.8. Juhul, kui kaardi kasutaja väljendab taotluses oma soovi saada Eurostauto OÜ-lt pakkumisi, annab kaardi kasutaja sellega nõusoleku edastada oma nimi, kontaktaadress ja/või telefoninumber postitus- ja/või helistamisteenust pakkuvale ettevõtjale. Kaardi kasutajale pakutavate teenuste kvaliteedi tõstmise eesmärgil on lubatud kaardi kasutaja telefoninumbri (nime näitamata) edastamine telefoniküsitluse teenust osutavatele ettevõtjatele. Kaardi kasutaja ja Eurostauto OÜ vahelise lepingu täitmiseks vajaliku info saatmiseks kliendile (kaardiga seotud info, teenuse kvaliteedi küsitlused jms) on Eurostauto OÜ-l õigus edastada kaardi kasutaja nimi ja kontaktaadress postitusettevõtjale. Postitusettevõtjaga, helistamis- ja telefoniküsitluse teenust osutavate ettevõtjatega on Eurostauto OÜ sõlminud lepingud edastatava teabe konfidentsiaalsena hoidmise kohta. Kaardi kasutaja on kohustatud esimesel võimalusel teatama Eurostauto infolauda oma nime või kontaktandmete muutumisest.

3.9. Eurostauto kliendikaardi kasutamisest loobumiseks esitab kaardi kasutaja Eurostauto infolauda kirjaliku avalduse.

3.10. Vastava avalduse esitamisel ning kaardi tagastamisel Eurostauto infolauda blokeeritakse kaart koheselt.

3.11. Eurostauto kliendikaardi kasutajate isikuandmete turvalisuse tagamise eesmärgil tuleb kaardi taotlejal esitada isikut tõendav dokument Eurostauto kliendikaardi saamiseks, samuti isikuandmete muutmise või kaardi kasutamisest loobumise avalduste esitamisel.

3.12. Kaardi kaotamise või varastamise, täiendava informatsiooni ja Eurostauto kliendikaardiga seotud küsimuste korral palume võtta ühendust telefonil 6 710 900 tööpäevadel kl 9 - 18.