Romusõidukite ümbertöötlemine

Vastavalt jäätmeseadusele ning Vabariigi valitsuse ja keskkonnaministeeriumi määrustele kannab maaletooja kui tootja esindaja kohalikul turul kohustust võtta romusõiduk tema viimaselt omanikult ümbertöötlemiseks tasuta vastu. Nõuded, millele selline sõiduk peab vastama ja milline on tema käitlemise kord, saab leida Keskkonnaministeeriumi kodulehelt: www.envir.ee

Kontakttelefon Nissani romusõidukitega seotud küsimustes: (+372) 606 4070