Teie BMW kahjukäsitlus

Kindlustusjuhtumi korral saate ebameeldiva olukorra meie juures võimalikult kiiresti ja mugavalt lahendada. Aitame Teil vormistada kõik kindlustusjuhtumiga seotud dokumendid ja suhelda kindlustusettevõttega.

BMW autoriseeritud partnerina on meil kõik ligipääsud tehase remondijuhistele ning diagnoosi- ja varuosaprogrammidele. Meie töötajad on saanud tehasepoolsed koolitused ja omavad teadmisi nimetatud automarkide hooldamiseks ja remondiks.

Kahjukäsitlemiseks vajalikud dokumendid:

 • Kindlustuspoliis või kindlustusseltsi andmed, kus on sõlmitud kehtiv poliis;

 • Sõiduki registreerimistunnistus;

 • Õnnetuse hetkel roolis olnud juhi juhtimisõigust tõendav dokument (juhiluba, pass, ID-kaart);

 • Volituse alusel sõiduki kasutaja volikiri;

 • Muud dokumendid, mis võivad olla juhtumiga seotud.

Liikluskahju käsitlemiseks vajalikud dokumendid:

 • Sõiduki registreerimistunnistus;

 • Täidetud blankett: „Teade liiklusõnnetusest“;

 • Õnnetuse hetkel roolis olnud juhi juhtimisõigust tõendav dokument (juhiluba, pass, ID kaart);

 • Volikiri, kui kasutad sõidukit volitusega;

 • Liikluskindlustuse poliis;

 • Muud dokumendid, mis võivad olla juhtumiga seotud.

KONTAKT

Eurostauto Pärnu esindus

tel: +372 4 476 111

e-post: info.parnu@eurostauto.ee