24h AUTOABI

24h autoabi teenused

  • Kiire kohalejõudmine sündmuskohale. Suuremates linnades jõuame Teieni 30 minutiga.
  • Nõustamine liiklusõnnetuse korral sündmuskohal. Aitame täita blanketi „Teade liiklusõnnetusest” ning  konsulteerime edasise tegevuse osas.
  • Sõiduki pukseerimine sündmuskohalt lähimasse volitatud esindusse või lähimasse Eurostauto esindusse, kui Teie autol esineb tehniline rike, mida ei saa kohapeal kõrvaldada või pole sõidu jätkamine muudel põhjustel võimalik (signalisatsioon ei tule maha vms.).
  • Reisijate toimetamine sihtpunkti. Kui sõidukiga edasiliikumine ei ole võimalik, viime reisijad soovitud sihtpunkti Mandri-Eestis
  • Lisakütuse toomine. Kütuse lõppemise korral toome Teile piisavalt tasuta kütust lähimasse tanklasse sõitmiseks.
  • Sõiduki väljaaitamine pinnasesse, lumme vm. kinnijäämisel või kraavi sattumisel.
  • Sõiduki käivitamine tühja aku korral spetsiaalse seadme abil vastavalt autoesinduse nõuetele.
  • Sõiduki rehvivahetus. Aitame rehvi purunemise korral paigaldada sündmuskohal varuratta või selle puudumisel purunenud rehvi parandada vastavalt vajadusele ja võimalustele rehvitöökojas.
  • Auto võtmete kaotamine või autosse unustamine – toome Teile võimalusel sõiduki tagavaravõtmed.


24h AUTOABI teenused on teenuslepingu sõlminud kliendile tasuta nii Eestis kui teistes Euroopa riikides.  Samuti puudub omavastutus.

Kuni 10-aasta vanustele Mazda sõidukitele kehtib autoabi teenus Mazda Europe Service tingimusel, et autoga teostatakse tootja poolt ette nähtud perioodilist hooldust üks kord 12 kuu jooksul Mazda ametlikus teeninduses. Nissan Assistance autoabi teenus kehtib kõigile Nissani autodele hoolimata nende vanusest ja läbisõidust kogu sõiduki eluea jooksul tingimusel, et autoga teostatakse tootja poolt ette nähtud perioodilist hooldust üks kord 12 kuu jooksul Nissani ametlikus teeninduses.

Nissan Assistance teenuse hädaabinumber on: +3726064070

Mazda Europe Service hädaabinumber on: +3726509894