Kontrolli tehase aktsioone

SINU TURVALISUS ON MEIE PRIORITEET

BMW jaoks on kõige tähtsam tagada liiklejate turvalisus ja ohutus ning tagasikutsumiskampaaniate läbiviimisel on selle eesmärgini jõudmisel oluline osa. BMW standardid sõidukite kvaliteedi osas on väga kõrged ja sõidukite tehnilist seisukorda jälgitakse kasutusperioodi kestel erinevate meetmetega. Kui selgub, et sõiduki kasutamisel võib mõningatel tingimustel ilmneda olukord, kus sõiduki mõni komponent ei vasta tehase karmidele kvaliteedinõuetele, kutsutakse sõiduk tagasikutsumiskampaania raames ametlikku esindusse. Esinduses tehakse vastavalt tehase juhistele kontroll, vahetatakse vajalik komponent või teostatakse tööd, mis kõrvaldavad võimaliku puuduse. Tagasikutsumiskampaania raames tehtavad tööd on tasuta.

Kui Sul tekib täiendavaid küsimusi tagasikutsumiskampaania kohta võta meiega ühendust.