Uudised

Tagasi

Mazda avalikustas tehnoloogia arenguvisiooni “Sustainable Zoom-Zoom 2030”

Mazda Motor Corporation avalikustas pika-ajalise tehnoloogilise arenguvisiooni “Sustainable Zoom-Zoom 2030”, milles toob välja autotootmise olulisemad arengusuunad, kuhu ettevõte soovib sel ja järgmisel kümnendil panustada.

Dokumendis esile toodud Mazda olulisemad arengusuunad aastani 2030 puudutavad uuendusi nii tehnoloogia ja disaini, liiklusohutuse, sõidumugavuse kui keskkonnasõbralikkuses vallas.

Näiteks toob Mazda esile uue ja olulisemalt keskkonnasõbralikuma kompressioonsüütega sisepõlemismootori SKYACTIV-X, mida on plaanis esitleda juba 2019. aastal. Tegu on maailma esimese seeriatootmisesse jõudva kompressioonsüütega bensiinimootoriga, mis lubab saavutada tänasega võrreldes 20-30 protsenti parema keskkonnasäästlikkuse, pakkudes samal ajal 10-30 protsenti suuremat tõmbejõudu ning paremaid näitajaid nii võimsuses kui kiirenduses.

Mazda lubab visioonidokumendis jätkata pingutusi sisepõlemismootorite arendamiseks, sest bensiini- ja diiselmootorid jäävad maailmas peamiseks autode jõuallikaks veel paljudeks aastateks ja selliste mootorite keskkonnasõbalikumaks muutmine annab õhku paisatava süsinikukoguse vähendamiseks globaalselt suurima panuse. Samal ajal plaanib Mazda alates 2019. aastast tuua turule elektriautod, kuid panustada sellesse eelkõige nendes maailma regioonides, kus on saavutatud suurem puhta elektrienergia tootmise osakaal.

Turvalisuse ja liiklusohutuse osas lubab Mazda jätkata tööd tehnoloogiate arendamiseks eesmärgiga liiklusõnnetused tulevikus täielikult välistada. Lisaks sõidukite turvalisuse elementaarsete põhialuste arendamisele jätkab Mazda oma i-ACTIVSENSE täiustatud turvafunktsioonide laiemat kasutusse võtmist. Süsteemid, mis aitavad juhil võimalikke ohte ennetavalt ära tunda ja hinnata, on juba täna Jaapanis uute sõidukite standardvarustuses, kuid Mazda plaanib teha need alates 2018. aastast järk-järgult standardiks ka muudel turgudel.

Isejuhtivate autode tehnoloogia testimisega plaanib Mazda alustada aastal 2020 ja teha sellised süsteemid kõigil mudelitel standardiks aastaks 2025.

Samal ajal jätab Mazda panustamist sõidumugavusse ja autoomanike rahulolu ning naudingu suurendamisse, järgides oma toodetud autodes Jinba-ittai sõidutunnetuse ning KODO disainikeele põhimõtteid.

Arenguvisioon “Sustainable Zoom-Zoom 2030” toob Mazda lähiaastate olulisemate sihtidena välja veel eesmärgi vähendada emissioone kogu “well-to-wheel" tsükli vältel ehk kütuse tootmisest kuni hetkeni, mil energia paneb autoratta veerema. Samuti tuuakse välja eesmärk vähendada süsiniku emissioone alates auto tootmisest kuni kogu auto kasutusaja lõpuni.