Uudised

Tagasi

Mazda, Denso ja Toyota sõlmisid lepingu elektriautode ühiseks arendamiseks

Mazda Motor Corporation (Mazda), Denso Corporation (Denso) ja Toyota Motor Corporation (Toyota) allkirjastasid neljapäeval lepingu, mille kohaselt hakkavad ühiselt arendama elektriautode peamisi strukturaalseid tehnoloogiaid. Samuti on kolm ettevõtet otsustanud moodustada uue ühisfirma, milles hakkavad tööle valitud insenerid kõigist kolmest eesmärgiga tagada ühiste tehnoloogiliste arendusprojektide efektiivne elluviimine.

Olukorras, kus kõik riigid ja regioonid maailmas rakendavad järjest karmimat poliitikat kasvuhoonegaaside vähendamiseks, on tekkimas regulatsioone, mis nõuavad automüügist teatud osakaalu elektriautodele. Nende keskkonnaregulatsioonidega vastavuses olemine ja samal ajal ettevõtete jätkusuutliku kasvu tagamine vajavad suure hulga uute jõuülekannete ja tehnoloogiate arendamist. Meie hinnangul on elektriautod selles vallas võtmetähtsusega koos kütuseelement-sõidukitega.

Samal ajal kui elektrisõidukid alles otsivad turul laiapõhjalist heakskiitu, kujutab maailma turgude väga erinevale nõudlusele vastamine eralditegutsevatelt autotootjatelt suuri rahalisi investeeringuid ja ajakulu.

Mazda, Denso ja Toyota on otsustanud ühiselt arendada elektrisõidukite põhilisi strukturaalseid tehnoloogiaid, et suuta katta laia valikut erinevaid sõidukite segmente ja tüüpe ning tagada kiire ja paindlik vastavus turu trendidele. Kokkulepe hõlmab mitmekesist valikut mudelitest, alates minisõidukitest ja lõpetades sõiduautode, linnamaasturite ja kergveokitega. Lepingu eesmärk on tuua arendusprotsessi uuendusi, ühendades iga ettevõtte tugevused, sealhulgas Mazda kompaktne tooteplaneerimine ja meisterlikkus arvuti mudeli põhisel arendamisel, Denso elektroonilised tehnoloogiad ja Toyota New Global Architecture (TNGA) platvorm.

Uus firma hakkab tegelema järgmiste valdkondadega:
1) Omaduste uuring (üldine arhitektuur*), mis defineerib elektrisõiduki optimaalse jõudluse ja funktsioonid üksikute komponentide ja sõiduki kui terviku seisukohast
2) Komponentide paigalduse ja sõiduki jõudluse kontroll vastavalt eelmises punktis leitud omadustele
3) Optimaalse kontseptsiooni ülevaatus vastavalt iga auto klassifikatsioonile ja pöörates tähelepanu igale komponendile ning sõiduki tüübile vastavalt eelmises kahes punktis toodule

Mazda ja Toyota, pühendades ühisesse tehnoloogilisse arendusprojekti võrdselt ressursse, tagades efektiivse arendusprotsessi ja kasutades ära juba olemasolevaid tootmisüksusi, keskenduvad sõidukite fundamentaalsetele väärtustele, et luua klientidele huvipakkuvaid elektrisõidukeid, milles kehastuvad iga kaubamärgi unikaalsed omadused ja mis väldivad elektrisõiduki muutumist lihtsalt massitarbeesemeks.

Ettevõtted on seadnud eesmärgiks luua äristruktuur, mis on avatud osalemiseks ka teistele autotootjatele ja varustajatele.

* Üldine arhitektuur on tootedisaini aluskontseptsioon, mille eesmärgiks on mõista toote jaoks vajalikku jõudlust jagades nõudmised kriitiliste struktuurielementide vahel.