Uudised

Tagasi

Nissan püstitas isejuhtiva autoga uue rekordi

Riikliku rahastusega Briti projekti raames tegi Nissan hiljuti Suurbritannia ajaloo kõige pikema ja keerulisema sõidu isejuhtiva autoga.

Projek algas 2017. aasta juulis ning kannab nime HumanDrive. Projekti eesmärgiks oli autonoomse sõidutehnoloogia arendamine, mis simuleeriks päris inimese sõidustiili nii, et autosõit oleks võimalikult mugav, tõhus ja turvaline. Projektis osales 135 inimest nii Nissanist kui ka üheksa ülejäänud koostööpartneri hulgast. Projekti juhtisid Inglismaal Cranfieldis asuva Nissani uurimis- ja arendusosakonna insenerid.

Rekordiks on 368 kilomeetri pikkune sõiduteekond Inglismaal Cranfieldi tehnikakeskusest Sunderlandi, Nissani autotehasesse. Eriehitusega Nissan LEAF läbis teekonna, ilma et inimkäsi oleks pidanud kordagi sekkuma, kuigi sõidutingimused olid kohati keerukad. Kõrgetasemelisele autole polnud takistuseks vahelduv teekvaliteet kiir- või väiketeedel ega ka keerulised ringristmikud ja teed, millel puudusid kas ääre- või keskmärgistused.

Tänu kaheksale laserskannerile, seitsmele kaamerale, ühele radarile, kuuele autonoomsele sõiduarvutile, kahele autoarvutile ja GPS-süsteemile sõitis elektriauto niisama hästi, nagu juhiks seda päris inimene. Ümbrusest luuakse tajupilt, millest lähtudes süsteem otsustab, kuidas ja kuhu auto sõidab. Ühtlasi pakub see iseennast pidevalt täiendavale tehisintellektile väärtuslikke andmeid.

Briti valitsus on projekti toetanud Ühendatud ja automatiseeritud autode keskuse (CCAV), innovatsioonibüroo Innovate UK ja teiste koostööpartnerite kaudu. Uurimistööks eraldatud kogusumma küündib ligi 147 miljoni Norra kroonini (13,5 miljonit Inglise naela). Üheks põhieesmärgiks oli kõrgetasemelise automatiseeritud sõidukisüsteemi väljaarendamine, mis võimaldaks tulevastel isesõitvatel süsteemidel pakkuda mugavat ja võrdväärset sõidukogemust teel ühendatuma ja automatiseerituma tuleviku poole.

Katsetamisel sai uurimistiim väga olulisi praktilisi kogemusi mitmesugustest olukordadest, mis võivad liikluses teiste autodega tekkida. Näiteks kõrvalepõiked, reavahetus, peatumine ja uuesti sõitmahakkamine. Kokku tehti kolmekümne uurimiskuu jooksul läbi 20 000 kilomeetrit automatiseeritud katsesõitu. See genereeris 37 000 koodirida ja neli miljonit gigabaiti kogutud andmeid. Inimese sõidukäitumist aitasid masinale õpetada 360 projektis osalejat. Selle põhjal sündis kuus patenditaotlust.

Teisalt uuris Human-Drive'i projekt, kuidas õppiva tehisintellekti tehnoloogia võib parandada ühendatud ja automatiseeritud sõiduvahendite kasutuskogemust ja sõitmise mugavust. Kinnisel alal katsetati autodega, millel oli ettevõtte Hitachi Europe Ltd. loodud tehisintellekt, mis on võimeline õppima reaalajas. Kogudes andmeid varasematest liiklusolukordadest ja nende lahendustest, võib tehisintellekt kasutada omandatud kogemust võimaliku olukorra parimaks lahendamiseks tulevikus. Näiteks seda, kuidas mööduda kõige tõhusamalt liikumatust takistusest teel. Seda tehnoloogiat on projektis põhjalikult katsetatud.

HumanDrive'i projekt on aidanud kaasa ka küberturvalisuse arendamisele isesõitvate autode puhul. Katsetati küberturvalisuse tagamise eri meetodeid ja uuriti, millist mõju võib isesõitev sõiduk avaldada transpordisüsteemile.

Sellest uurimisprojektist saadud kogemusi kasutab Nissan tulevaste automatiseeritud sõidusüsteemide väljaarendamisel. Praegu on intelligentne juhiabisüsteem ProPILOT kasutusel mudelitel LEAF, Qashqai ja X-Trail. See võib teatavatel tingimustel aidata nii juhtimisel, kiirendamisel kui ka pidurdamisel. Lisaks aitab süsteem kaasa ka heitgaaside optimeerimisele ummikus seismisel. Samuti suurendab juhiabisüsteem turvalisust, sest autojuhi närvipinge ja väsimus on väiksemad.

HumanDrive'i projektis osalesid järgnevad ettevõtted:

  • Nissan – juhtpartner ja isesõitva sõiduki arendusjuht
  • Hitachi – tehisintellekt inimkontrolli ja -taju rakendamisel
  • Leedsi ülikool – Inimesele omase autojuhtimise mõistmine isesõitva sõiduki arendamisel ja ülevaade riskidest
  • Connected Places Catapult (CPC) – projektijuhtimine, side ja turundus, turvaaspektide vahendamine projektis
  • HORIBA MIRA – katserajatised ja ohutuse tagamine
  • SBD Automotive – küberturvalisus ja autonoomse operaatorliidese (HMI) uuringud (inimese ja masina vaheline liides).
  • Cranfieldi ülikool – katsetamiskoht ja toetus isesõitmisel
  • Atkins Ltd. – küberturvalisuse raamistik
  • Aimsun Ltd – uuringud isesõitva auto mõju kohta transpordisüsteemile
  • Highways England – arusaamine taristu tähtsusest isesõitva sõiduki arendamisel