Esmased toimingud

Kui Teie autoga on juhtunud liiklusõnnetus

Peatumine ja ohutuse tagamine

Peale liiklusõnnetuse toimumist peab juht võimalikult kiiresti, lisaohtu tekitamata, peatuma ja sisse lülitama ohutuled koos ääretuledega. Seejärel on vajalik hinnata millist täiendavat ohtu võivad liiklusõnnetuses osalenud sõidukid teistele liiklejatele põhjustada.
Ohutulede puudumisel või halva nähtavuse korral tuleb teele panna ohukolmnurk. Ohukolmnurga paigaldamisel tuleb eelkõige jälgida, et see edastaks teel olevast ohust õigeaegselt infot teistele kaasliiklejatele - asulas vahemalt 25m kaugusele ja asulast väljas vahemalt 50 m kaugusele hädapeatunud autodest.
Ohutuse kindlustamisega tuleb eriti pohjalikult arvestada asulavälisel sõiduteel, kus on tegemist suure sõidukiirusega ja politsei kohaletulekuks võib kuluda rohkem aega. Inimeste olemasolul võib kasutada nende abi lahenevate juhtide hoiatamiseks ja suunamiseks, kuid seejuures peab olema tagatud ka inimeste ohutus - kindlasti peavad hoiatajad kasutama pimedal ajal helkureid või taskulampe.
Kohe peale liiklusõnnetust ei ole õige teed vabastada. Eelnevalt tuleb veenduda, et koik asjaolud on selged ja liiklusõnnetus dokumenteeritud.
Ka juhul, kui te ei ole kindlad kas teie osalesite liiklusõnnetuses (nt kontaktitu liiklusõnnetus, kerge kontaktiga õnnetus parklas vms) tuleb seisma jääda ja selles veenduda.

Abi kutsumine

Kui liiklusõnnetuses on vigastatuid, tuleb viivitamatult teavitada juhtunust päästeametit - 112 ja politseid - 110. Helistades päästeametisse voi politseisse

  • teatage võimatikult kiiresti ja selgelt, mis on juhtunud, kus see juhtus ning kes helistab;
  • jääge rahulikuks ja vastake esitatud lisaküsimustele;
  • ärge lõpetage kõnet enne, kui te selleks loa olete saanud.

Peale abi kutsumist tuteb anda vigastatutele esmaabi. Kui te ei ole esmaabi andmises kogenud (nt arst, med.õde vms), siis on soovitatav ka esmaabi vajadus päästeametiga kooskõlastada. Asustatud piirkondades saabub kiirabi lühikese aja jooksul ning teie sekkumine võib rohkem kahju kui kasu tuua. Esmaabi eesmärgiks on stabiliseerida vigastatu seisukord. Ka muul viisil vigastatute abistamisel lähtuge päästeametist saadavatest korraldustest.
Päästeteenistust tuleb teavitada ka juhul, kui vigastatuid ei olnud, kuid edasist liiklejate või keskkonna ohutust ei suudeta iseseisvalt tagada.