Kindlustuse teavitamine liikluskahjust

Kuhu liiklusõnnetusest teatada?

Liiklusõnnetuse registreerimiseks kindlustuses peavad mõlemad osapooled pöörduma liiklusõnnetuse põhjustanud sõiduki kindlustusandja poole. 

Kuigi kindlustusandja poole pöördumine on alati õige, pakuvad enamus Eesti kindlustusandjaid kannatanute sõidukikahjude korral võimalust pöörduda ka otse remondiettevõttesse. Samuti ei tegele osad seltsid kahjukäsitlusega ise, vaid käsitlust teostab remondiettevõte. 
Volitatud käsitlusettevõtete kohta saab infot seltside kodulehekülgedelt ning telefonidelt. Alati on mõistlik võimalused kindlustusandja koduleheküljelt voi telefonilt eelnevalt järgi uurida.
 

Teatamise tähtajad

Kannatanu peab kindlustusandjat liiktusõnnetusest teavitama esimesel võimalusel. Kannatanu poolne kiire tegutsemine tagab reeglina ka kiirema kahju hüvitamise. Pikem teatamisega viivitamine võib raskendada kahjukäsitlust ning teatud juhtudel muuta ka võimatuks kahjude hüvitamise.
Liiklusõnnetuse põhjustanud isik peab sellest kindlustusandjale teatama esimesel võimalusel, kuid hiljemalt viis päeva pärast liiklusõnnetust. 
 

Eurostauto OÜ omab enamike kindlustusettevõtete poolt volitatud käsitlusettevõtte staatust ja liiklusõnnetuses kannatanu võib kohe pöörduda meie poole liikluskahju registreerimiseks.