Liiklusõnnetuse vormistamine

Liiklusõnnetuse tagajärjel tekkinud kahjud peab hüvitama liiklusõnnetuse põhjustaja või kindlustusandja.

Võimaldamaks hiljem hinnata liiklusõnnetuse asjaolusid, tuleb liiklusõnnetuse kohta vormistada vastavad dokumendid. Võimalike vaidluste vältimiseks tuleks jälgida järgmisi põhimõtteid:

 • Juhtumit osaliste poolt vormistades, tuleb vormistamisel fikseerida sündmused nii, nagu need toimusid. Kui liiklusõnnetuse vormistab politsei, siis edastage neile juhtumi kohta niipalju infot kui teil on.
 • Eriti hoolikalt tuleb suhtuda sündmuste käigu kirjeldamisse - see on hiljem üks tõend, mille alusel kannatanu ja kahju põhjustaja määratakse.

Millal on kohustus politsei kohale kutsuda?

Politseile peab juhtumist kindlasti teatama, kui:

 • liiklusõnnetuses said vigastada inimesed;
 • osapooled ei ole juhtumi põhjuseid hinnates ühisel meelel;
 • kahju saaja ei ole teada (nt parkiv auto, mille juhti pole läheduses, aia, liiklusmärgi, tänavavalgustusposti vms omanik);

Politseile ei pea liiklusõnnetusest teatama, kui:

 • inimesed liiklusõnnetuses viga ei saanud;
 • sõidukite ja juhtide dokumendid on korras;
 • sõidukite juhid on kained;
 • õnnetuses osalenud juhid või juht ja kannatanud on juhtumi põhjuseid hinnates ühel meelel;
 • õnnetuses osalenud juhid on oma arvamuse kirjalikult vormistanud, nimetades kahju tekitamise eest vastutava isiku, ja selle alla kirjutanud.

Kuidas liiklusõnnetust politseisse teatamata vormistada

Liiklusõnnetuse vormistamiseks on soovitatav kasutada blanketti "Teade liiklusõnnetusest". Kui blankett on korrektselt täidetud, on kindel, et kõik olulised andmed on üles märgitud. Samuti on sarnane vorm kasutusel kogu Euroopas, mistõttu lihtsustab see liiklusõnnetuse vormistamist eri maadest pärit osapoolte vahel. Blanketi saab enamasti hankida kindlustusandjatelt voi bensiinijaamadest või siit välja trükkides.
Juhul, kui blanketti pole, vormistatakse juhtum tavalisel paberil, millel peavad olema järgmised andmed:

 • Liiklusõnnetuse toimumise kellaaeg, kuupäev ja täpne koht;
 • Sõidukite omanike andmed (nimi, aadress, telefon);
 • Sõidukite juhtide andmed (nimi, aadress, telefon, juhiloa nr);
 • Liiklusõnnetuses osalenud sõidukite registriandmed (mark, mudel, reg. märk);
 • Sõidukite kindlustuspoliiside numbrid ja kehtivusajad;
 • Võimalike tunnistajate andmed;
 • Liiklusõnnetuse lühikirjeldus ja skeem koos sõidukite asukoha ja liikumistrajektooridega;
 • Osaliste allkirjad, sh kirje selle kohta, kes on vastutav liikluskahju põhjustamise eest.

Mida korrektsemalt on dokumendid sündmuskohal vormistatud, seda lihtsam on edasine asjaajamine. Valesti või oluliste puudustega vormistatud dokumendid võivad vahel viia aga ka selleni, et hüvitist ei ole võimalik välja maksta.